Kehitämme asiakkaita sitouttavia digitaalisia palveluja, joissa liiketoiminnan tavoitteiden ja eri sidosryhmien tarpeiden ymmärtäminen kohtaavat.

Katso video

Sidosryhmien osallistaminen varmistaa kehitysinvestointien onnistumisen

Palvelumuotoilun keinoin pystymme rakentamaan digitaalisia palveluja, jotka vastaavat sekä liiketoiminnan tavoitteisiin että sidosryhmien aitoihin tarpeisiin. Näin varmistamme asiakkaallemme kehitysinvestointien kannattavuuden.

Skaalautuva palveluarkkitehtuuri nopeuttaa kehittämistä

Vaikuttava digitaalinen liiketoiminta edellyttää sitä, että digitaalinen palveluarkkitehtuuri skaalautuu asiakkaan ja liiketoiminnan alati muuttuviin tarpeisiin. Digitaaliset palvelut tulee integroida tiiviisti yrityksen taustajärjestelmiin.

Osaaminen ja kyvykkyys vastata digiajan haasteisiin

Menestyminen digiajassa vaatii paitsi skaalautuvaa teknologiaa, myös näkemyksellisiä kehittämisen malleja, joiden kautta puretaan siiloja ja tuodaan uudenlaista arvoa ekosysteemille ja liiketoiminnalle. Olemme kumppani, joka auttaa oppimaan.

Asiakastarinat

Lue lisää asiakkaillemme tekemistämme ratkaisuista sekä siitä, millaista on työskennellä kanssamme!

Referenssit

Bonsky Digitalin palvelut

Kehitämme asiakkaita sitouttavia digitaalisia palveluja, joissa liiketoiminnan tavoitteiden ja eri sidosryhmien tarpeiden ymmärtäminen kohtaavat.

Palvelumuotoilun osallistavilla menetelmillä rakennamme digitaalisia palveluja, joilla täytetään liiketoiminnan tavoitteet ja sidosryhmien tarpeet. Rakennamme palvelut moderneilla teknologioilla, jotka skaalautuvat liiketoiminnan muuttuviin tarpeisiin ja mahdollistavat palveluiden ketterän kehittämisen sekä soveltuvimpien teknologioiden yhdistelyn. Näin varmistamme asiakkaallemme kehitysinvestointien kannattavuuden.

Suunnittelemme ja toteutamme mm. sähköisiä asiointipalveluja ja -portaaleja, B2B-tilausjärjestelmiä, tuotetietoratkaisuja, verkkopalveluja sekä integraatioväyliä ja kokonaisarkkitehtuuria.

AsiakastarinatAsiantuntijamme

Ota yhteyttä

Jan Landén

CEO / Senior Partner

jan.landen@bonsky.com

+358 50 447 5227

Back to top