Kehitämme asiakkaita sitouttavia digitaalisia palveluita, joissa yhdistyvät asiakasymmärrys ja palvelumuotoilu, merkitykselliset sisällöt sekä modernit toteutusteknologiat.

Katso video

Asiakkaiden osallistaminen varmistaa investointien onnistumisen

Digitaalisten palveluiden asiakaskokemus saadaan varmistettua kun loppuasiakkaat osallistetaan kehitysprojekteihin. Tällä varmistetaan, että palvelu vastaa asiakkaiden tarpeita ja tehty investointi maksaa itsensä takaisin.

Skaalautuva palveluarkkitehtuuri nopeuttaa kehittämistä

Vaikuttava digitaalinen liiketoiminta edellyttää asiakkaan ja liiketoiminnan alati muuttuviin tarpeisiin skaalautuvaa digitaalista palveluarkkitehtuuria. Digitaaliset palvelut tulee integroida tiiviisti yrityksen taustajärjestelmiin.

Merkitykselliset sisällöt sitouttavat asiakkaat palveluiden käyttöön

Sisällöt ovat digitaalisten palveluiden käytön kannalta ratkaisevassa asemassa. Luomme asiakkaidemme kanssa merkitykselliset sisällöt eri asiakasryhmille jokaiseen kohtaamispisteeseen. Näin varmistamme vahvan asiakaskokemuksen muodostumisen.

Mediataivas on nyt Bonsky

Bonsky on perustettu vuonna 2000 nimellä Mediataivas. Yhtiö vaihtoi nimensä huhtikuussa 2018 Bonsky Digital Oy:ksi, jotta se vastaa paremmin yrityksen palvelutarjoamaa.

Lue lisää

Bonsky Digitalin palvelut

Kehitämme asiakkaita sitouttavia digitaalisia palveluita, joissa yhdistyvät asiakasymmärrys ja palvelumuotoilu, merkitykselliset sisällöt sekä modernit toteutusteknologiat.

Palvelumuotoilulla ja asiakkaat osallistavilla menetelmillä rakennamme digitaalisia palveluita, joissa samalla sekä tuetaan asiakkaamme liiketoiminnallisia tavoitteita että huomioidaan loppuasiakkaan tarpeet ja odotukset. Näin varmistamme asiakkaamme investointien takaisinmaksun toteutumisen. Suunnittelemme ja toteutamme mm. sähköisiä asiointipalveluja, verkkopalveluja, B2B-tilausjärjestelmiä sekä tuotetietoratkaisuja, sisällöt edellä.

AsiakastarinatAsiantuntijamme

Ota yhteyttä

Jan Landén

CEO / Partner

jan.landen@bonsky.com

+358 50 447 5227

Back to top