Bonskyn Akeneo PIM ratkaisut  

Bonsky / PIM - Tuotetiedon hallinta

Asiakas kohdataan yhä useammin digitaalisissa kanavissa kaikissa asiakaspolun vaiheissa. Digitaalisten kanavien tuotekokemus rakentuu ennen muuta rikkaiden tuotetietojen varaan. Kun asiakasta palvellaan arvokkailla sisällöillä, myynti kasvaa ja asiakas sitoutuu yritykseen pidemmäksi aikaa.

Mikä on PIM?

Keskitetyn tuotetiedonhallinnan (PIM) avulla tuotetiedot löytyvät yhdestä paikasta helposti ja niiden päivittäminen onnistuu helposti. Tuoteryhmien, -tyyppien ja -rakenteiden hallinnan lisäksi PIMin avulla myös ohjataan ja jaetaan kaupallisesti tärkeää tietoa yrityksen digitaalisiin kanaviin. Tuotetietoa onkin hyvä tarkastella teknisten ominaisuuksien lisäksi myös asiakkaan ja käyttäjän näkökulmasta. Hyvällä, rikkaalla tuotetiedolla voidaan vaikuttaa suoraan myyntilukuihin ja asiakaskokemukseen.

Bonsky Digital on Akeneo Partner

Bonsky on virallinen Akeneo Partner Suomessa. Akeneo avoimen lähdekoodin PIM-ratkaisu B2B ja B2C yrityksille, jotka haluavat hallita tuotetietojaan keskitetysti sekä tarjota laadukkaan asiakaskokemuksen asiakkailleen. Akeneon vahvuus on monipuolisten toiminnallisuuksien lisäksi sen soveltuvuus eri kokoisille asiakkaille, muokattavuus asiakaskohtaisesti sekä integroitavuus erilaisiin järjestelmäarkkitehtuureihin.

Mikä on PIM?Tutustu Akeneoon

Miten me Bonskylla teemme PIM-ratkaisuja?

Kun tuotetiedonhallintaa uudistetaan, on ymmärrettävä, että kyse on ennen muuta sisällöistä. Tunnistamalla asiakkaan todelliset tiedontarpeet asiakaspolun eri vaiheissa, ymmärrät paremmin millaista sisältöä tarvitaan. Asiakkaan tiedontarpeet sisältävät tuotteen ominaisuuksien kuvaamisen lisäksi myös tuotteen käyttöön liittyvää informaatiota, jonka kautta pääsemme ratkaisemaan asiakkaan ongelman. Keskitetyllä tuotetiedonhallinnan ratkaisulla pystyt tuottamaan yhtenäisen tuote- ja asiakaskokemuksen asiakaspolun eri vaiheissa.

Teknisessä ratkaisussa keskeistä on käyttäjäystävällisyys ja mukautuvuus. Nykyaikaisen keskitetyn tuotetiedonhallinnan ratkaisun peruskyvykkyyttä ovat myös avoimet rajapinnat. API-johtoisessa palveluarkkitehtuurissa myös tuotetiedonhallinnan on skaalauduttava liiketoiminnan tarpeisiin ja oltava erittäin helposti integroitavissa uusiin kanaviin.

Asiakkaat osallistamalla varmistamme riittävän asiakasymmärryksen ja panosten kohdistamisen vaikuttavimpiin asioihin. Bonskyn vahvan teknologiaosaamisen lisäksi vahva sisältö- ja analytiikkaosaaminen moniosaajatiimissä ovat avain erinomaiseen lopputulokseen. Tuotetiedonhallinnassa ei ole kyse pelkästään teknologiasta vaan erityisesti vaikuttavista sisällöistä, jotka analytiikan avulla optimoidaan asiakkaalle löydettävään ja arvoa tuottavaan muotoon.

Onnistuneen PIM-projektin edellytykset

Katso miten me Bonskylla teemme PIM-projekteja ja mitkä ovat niissä onnistumisen kulmakivet

PIM-projektit BonskyllaOnnistunut PIM-projekti

 

Bonsky hyvän tuotekokemuksen tasot

#tuotetiedonhallinta

Olipa kerran tuote, joka myi itse itsensä

Artikkeli

Olipa kerran tuote, joka myi itse itsensä

PIM Specialist / Solution Architect

Job

PIM Specialist / Solution Architect

Bonsky ja Dahl yhteistyöhön!

Artikkeli | 31.8.2018

Bonsky ja Dahl yhteistyöhön!

Kuinka lokalisoida tuotetietoa helposti?

Artikkeli

Kuinka lokalisoida tuotetietoa helposti?

Tuotetiedon rikastaminen vaikuttaa myyntilukuihin ja asiakaskokemukseen

Artikkeli

Tuotetiedon rikastaminen vaikuttaa myyntilukuihin ja asiakaskokemukseen

Kuinka poistaa ostamisen esteitä tuotetiedolla?

Artikkeli

Kuinka poistaa ostamisen esteitä tuotetiedolla?

Tuotetiedonhallinnan asiantuntijat käytössäsi

Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää!

Arto Hankaniemi

Customer Success Manager

arto.hankaniemi@bonsky.com

+358 50 322 5275

Back to top