Vaikuttavat sisällöt tuotekokemuksen perustana  

Bonsky / PIM - Tuotetiedon hallinta

Asiakas kohdataan yhä useammin digitaalisissa kanavissa kaikissa asiakaspolun vaiheissa. Digitaalisten kanavien tuotekokemus rakentuu ennen muuta rikkaiden tuotetietojen varaan. Kun asiakasta palvellaan arvokkailla sisällöillä, myynti kasvaa ja asiakas sitoutuu yritykseen pidemmäksi aikaa.

Tuotetiedonhallinnan haasteita

Tyypillisiä haasteita tuotetiedonhallinnassa ovat hajallaan olevat tuotetiedot, jotka eivät ole yhtenäisiä eri kanavissa, tuotetiedonhallinnan ratkaisu ei ole käyttäjä- ja liiketoimintaystävällinen, tuotetietojen julkaisu eri kanaviin on hidasta ja työlästä eikä ratkaisuarkkitehtuuri skaalaudu asiakkaan ja liiketoiminnan tarpeiden mukana. Näistä haasteista johtuen asiakkaan tuotekokemus on epäyhtenäinen eri kanavissa, eikä herätä luottamusta tuotteen tai palvelun tarjoajaan.

Tyypillistä on myös, että asiakas kohdataan digitaalisissa kanavissa tuotteiden kautta, eikä asiakkaan tarpeen tai ongelman kautta. Asiakkaalle olisi tarjota laajempia kokonaisratkaisuja, mutta niitä ei välttämättä pystytä tuomaan esille asiakkaalle helposti lähestyttävässä muodossa.

Katso video: mistä tuotetiedon hallinnassa on kyse ja miten se voi auttaa ratkaisemaan näitä haasteita

Mikä on PIM?

Sisällöt edellä kohti ratkaisua

Kun tuotetiedonhallintaa uudistetaan, on ymmärrettävä, että kyse on ennen muuta sisällöistä. Tunnistamalla asiakkaan todelliset tiedontarpeet asiakaspolun eri vaiheissa, ymmärrät paremmin millaista sisältöä tarvitaan. Asiakkaan tiedontarpeet sisältävät tuotteen ominaisuuksien kuvaamisen lisäksi myös tuotteen käyttöön liittyvää informaatiota, jonka kautta pääsemme ratkaisemaan asiakkaan ongelman. Tuotteisiin liittyvä emotionaalinen informaatio yhdistää tuotteet vielä osaksi yrityksen brändiä. Laadukkaan ja asiakasta aidosti palvelevan sisällön tuottamisen haasteeksi nousee vaikeus rikastaa tuotetietoa keskitetysti. Tyypillisesti tuotteiden perustieto tuodaan yrityksen ERP järjestelmästä, jolloin tuotetieto ei palvele asiakastarpeita. Näin olleen ollaan tilanteessa, jossa tuotetietoa joudutaan rikastamaan kanavakohtaisesti eri paikoissa, joka lisää työmäärää valtavasti ja asiakaskokemus on epäyhtenäinen. Keskitetyllä tuotetiedonhallinnan ratkaisulla pystyt tuottamaan yhtenäisen tuote- ja asiakaskokemuksen asiakaspolun eri vaiheissa.

Bonsky Tuotetiedon rikastamisen prosessi

Skaalautuva tekninen ratkaisu takaa hyvän asiakaskokemuksen

Teknisessä ratkaisussa keskeistä on käyttäjäystävällisyys ja mukautuvuus. Tuoteprosessi ei ole enää pelkästään hankinnan tehtävä, vaan siihen osallistuu monipuolisesti henkilöitä tuotekehityksestä myyntiin,  markkinointiin ja asiakaspalveluun. Nykyaikaisen keskitetyn tuotetiedonhallinnan ratkaisun peruskyvykkyyttä ovat myös avoimet rajapinnat. API-johtoisessa palveluarkkitehtuurissa myös tuotetiedonhallinnan on skaalauduttava liiketoiminnan tarpeisiin ja oltava erittäin helposti integroitavissa uusiin kanaviin. On välttämätöntä, että ratkaisun tietomalli on käyttäjien itse muokattavissa ilman ohjelmallisia räätälöintejä. Tietomallin on myös tuettava eri tyyppisiä tuoterakenteita ml. tuotteista ja palveluista koostuvat kokonaisratkaisut.

Tuotetiedonhallinta yhdistää ihmiset, prosessit, informaation ja teknologiat toteuttamaan arvokasta ja vaikuttavaa sisältöä asiakaspolun eri vaiheisiin. Tämän toteutuminen edellyttää oikeaa teknologiavalintaa. Bonskylla toteutamme tuotetiedonhallinnan ratkaisut avoimen lähdekoodin Akeneo PIM:llä. Sen vahvuus on monipuolisten toiminnallisuuksien lisäksi sen soveltuvuus eri kokoisille asiakkaille, muokattavuus asiakaskohtaisesti sekä integroitavuus REST API:n kautta erilaisiin järjestelmäarkkitehtuureihin.

Asiakkaat osallistamalla vaikuttavin lopputulos

Asiakkaat osallistamalla varmistamme riittävän asiakasymmärryksen ja panosten kohdistamisen vaikuttavimpiin asioihin. Bonskyn vahvan teknologiaosaamisen lisäksi vahva sisältö- ja analytiikkaosaaminen moniosaajatiimissä ovat avain erinomaiseen lopputulokseen. Tuotetiedonhallinnassa ei ole kyse pelkästään teknologiasta vaan erityisesti vaikuttavista sisällöistä, jotka analytiikan avulla optimoidaan asiakkaalle löydettävään ja arvoa tuottavaan muotoon.

Bonsky hyvän tuotekokemuksen tasot

Bonsky Digital on Akeneo Partner

Bonsky on virallinen Akeneo Partner

Mikä on PIM?Akeneo

Tuotetiedonhallinnan asiantuntijat käytössäsi

Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää!

Jussi Korhonen

Head of Solutions & Coaching

jussi.korhonen@bonsky.com

+358 44 561 8952

#tuotetiedonhallinta

PIM Specialist / Solution Architect

Job

PIM Specialist / Solution Architect

Bonsky ja Dahl yhteistyöhön!

Artikkeli | 31.8.2018

Bonsky ja Dahl yhteistyöhön!

Kuinka lokalisoida tuotetietoa helposti?

Artikkeli

Kuinka lokalisoida tuotetietoa helposti?

Tuotetiedon rikastaminen vaikuttaa myyntilukuihin ja asiakaskokemukseen

Artikkeli

Tuotetiedon rikastaminen vaikuttaa myyntilukuihin ja asiakaskokemukseen

Kuinka poistaa ostamisen esteitä tuotetiedolla?

Artikkeli

Kuinka poistaa ostamisen esteitä tuotetiedolla?

Mitä sinun pitää tietää nyt, kun hankit PIM-ratkaisua

Blogi

Mitä sinun pitää tietää nyt, kun hankit PIM-ratkaisua

Back to top