Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste:
Rekisterinpitäjä

Bonsky Digital Oy (y-tunnus: 1583006-6)

Kivääritehtaankatu 6 C, 40100 JYVÄSKYLÄ
Puhelin: 040 520 8477
Rekisteristä vastaava henkilö

Heikki Koskela
Sähköposti: etunimi.sukunimi@bonsky.com

Rekisterin nimi
Bonsky Digital Oy:n suoramarkkinointirekisteri

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen taikka muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin. Tietoja voidaan analysoida ja käsitellä markkinointiviestinnän kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietoja:
* nimi
* sähköposti
* puhelinnumero
* yritys
* viestit Bonsky Digitalille
* Bonskyn tietopakettien/materiaalien lataukset
* suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
* henkilön käyttäytymistiedot
* työhakemustiedot (mikäli työhakemus täytetty Bonskyn verkkopalvelussa)
* edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteinä ovat asiakkaan itse tekemät rekisteröitymiset ja yhteydenotot osallistuessaan rekisterinpitäjän sähköisesti järjestämiin markkinointikampanjoihin, verkkokyselyihin ja yhteydenottoihin tai tietopakettien latauksin. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös rekisterinpitäjän muista henkilörekistereistä, rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilta sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

Henkilön käyttäytymistiedot

Verkkosivuvierailut Bonsky Digital Oy:n verkkosivuilla (IP-osoite, selain, ajankohta, sivuvierailut ja evästetiedot). Henkilön suorittamat toiminnot Bonskyn verkkosivustoilla (tietojen syöttäminen sivuilla olevilla lomakkeilla ja tietojen lataaminen sivuilta). Bonskyn lähettämän viestinnän (sähköpostit, sms-viestit) vastaanottaminen ja siihen reagointi.

Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamiseksi osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita rekisterinpitäjän alihankkijoiden palvelimilla, joista niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla henkilötietolainsäädännön velvoitteet huomioiden.

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä kuvattujen henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien kannalta tarpeellista.

Rekisterin suojaus

Rekisteriin liittyvät tietokannat ovat palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sekä manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä henkilökohtaisella käyttöoikeudella.

Back to top