Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Bonsky Digital Oy (y-tunnus: 1583006-6)
Kivääritehtaankatu 6 C, 40100 JYVÄSKYLÄ, FINLAND
Puhelin: +358 40 520 8477

2. Rekisterin nimi

Bonsky Digital Oy:n asiakas-, markkinointi- ja työnhakijarekisteri

3. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Asiakas- ja markkinointirekisteri:
Bonsky Digital Oy
Nimi: Heikki Koskela
S-posti: heikki.koskela@bonsky.com

Työnhakijarekisteri:
Bonsky Digital Oy
Nimi: Karita Lehto
S-posti: karita.lehto@bonsky.com

4. Rekisterin pitämisen käyttötarkoitus ja peruste

Henkilötietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

– Asiakassuhteen ja asiakaspalvelun hoito
– Rekisterinpitäjän tuotteisiin ja palveluihin liittyvät tarkoitukset, kuten tuotteiden
ja palveluiden kehittäminen, tarjoaminen, toteuttaminen ja markkinointi
– Asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen
– Uudelleenmarkkinointi verkkosivukäyttäytymisen perusteella verkossa
– Työhakemusten käsittely ja rekrytointeihin liittyvä viestintä

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksen perusteella (esimerkiksi
liittyminen uutiskirjetilaajaksi, opassisältöjen lataaminen tai tietojen
syöttäminen rekrytointilomakkeelle). Rekisteröidyllä on oikeus
peruuttaa antamansa suostumus henkilötietojen käsittelyyn milloin tahansa ottamalla
yhteyttä tässä tietosuojaselosteessa ilmoitetuilla yhteydenottotavoilla.

5. Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri sisältää tietoja seuraavista henkilöistä:

– Rekisterinpitäjän asiakkaista sekä asiakkaiden edustajista ja yhteyshenkilöistä
– Potentiaalisista asiakkaista
– Työnhakijoista

Rekisteröidystä käsitellään seuraavia, kunkin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia
tietoja:

Asiakas- ja markkinointirekisteri

– Nimi
– Sähköposti
– Puhelinnumero
– Yritys ja asema
– Yrityksen osoitetiedot
– Asiakassuhteeseen liittyvät tiedot
– Sähköisen materiaalin tilaus verkkosivuita
– Sivustokäyttäytyminen ja analytiikka
– Osallistuminen tapahtumiin

Työnhakijarekisteri

– Nimi
– Yhteystiedot
– Työhakemus, ansioluettelo ja muut työnhakijan antamat lisätiedot
– Tieto rekrytoinnin etenemisestä ja lopputuloksesta
– Työntekijöidemme arvio työnhakijan soveltuvuudesta tehtävään
– Työnhakijan kanssa käyty rekrytointiin liittyvä viestintä
– Työhakemuksia säilytetään kahden vuoden ajan mikäli työnhakija antaa siihen suostumuksen

Rekisterinpitäjä käsittelee ja säilyttää henkilötietoja ainoastaan niin kauan kuin on
tarpeellista henkilötiedon ennalta määritellyn käyttötarkoituksen kannalta.
Tarpeettomiksi muuttuneet henkilötiedot, joita rekisterinpitäjällä ei ole enää perustetta
säilyttää eikä käsitellä, poistetaan säännöllisin väliajoin rekisterinpitäjän omien
tietosuojakäytäntöjen mukaisesti.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot on saatu pääsääntöisesti seuraavista tietolähteistä:

– Suoraan rekisteröidyltä itseltään asiakassuhteen hoitamiseksi
– Suoraan rekisteröidyltä itseltään työnhaun ja rekrytoinnin osana
– Julkisista/yleisesti saatavilla olevista lähteistä (kuten internet ja
kaupparekisteri)

Asiakas- ja markkinointirekisteri

Henkilötietoja tallennetaan rekisteriin käyttäjän tilatessa ladattavaa
materiaalia, ilmoittautuessa tapahtumaan tai webinaariin tai jättäessään
yhteydenottopyynnön. Suoramarkkinoinnin
rekisteritietoja saadaan rekisteröidyltä itseltään tai julkisesta verkosta.

Työnhakijarekisteri

Tietoja tallennetaan rekisteriin työnhakijan täytettyä Bonsky Digital Oy:n työhakemuslomakkeen.

7. Tietojen luovutus ja siirto

Rekisterinpitäjä ei lähtökohtaisesti luovuta rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille,
paitsi mikäli viranomaiset lainmukaisesti niin edellyttävät tai pakottavan
lainsäädännön niin vaatiessa. Lisäksi rekisterinpitäjä käyttää palveluidensa teknisen
toteuttamisen yhteydessä luotettavia palveluntarjoajia, jotka käsittelevät
henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta.

Henkilötietoja ei lähtökohtaisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle. Mahdolliset henkilötietojen siirrot toteutetaan aina soveltuvaa
tietosuojalainsäädäntöä noudattaen.

8. Rekisterin suojaus ja tietoturva

Asiakas- ja markkinointirekisteri

Rekisterin käyttöoikeus on vain niillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja
työtehtävissään. Henkilötietoja voidaan käsitellä eri tietojärjestelmissä, jotka ovat
joko Bonsky Digital Oy:n tai sen kumppaneiden hallinnoimia. Olemme varmistaneet, että
kumppanimme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

Työnhakijarekisteri

Työnhakijareksiterin käyttöoikeus on vain niillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Työnhakijatietoja voidaan käsitellä eri tietojärjestelmissä, jotka ovat
joko Bonsky Digital Oy:n tai sen kumppaneiden hallinnoimia. Olemme varmistaneet, että
kumppanimme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot, vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin turvautua laissa turvattuihin oikeuksiinsa.

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen ja rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa perua antamansa suostumus sekä pyytää kyseisten tietojen poistamista.

Henkilön, joka haluaa tarkastaa, korjata tai poistaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä tarkoittava kirjallinen pyyntö rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa.

10. Evästeet

Käytämme tällä verkkosivustolla evästeitä (cookies), joiden avulla käsittelemme ja
analysoimme verkkosivustomme käyttöön liittyviä tietoja. Evästeet ovat pieniä
tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneellesi, kun käyt tietyillä verkkosivuilla.

Evästeiden avulla pystymme ymmärtämään paremmin, millaisesta sisällöstä
sivustomme käyttäjät ovat kiinnostuneita ja tarjoamaan heille relevanttia sisältöä.
Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käyttäjä voi kuitenkin
halutessaan estää evästeiden käytön selainasetusten kautta.

11. Lisätiedot

Mikäli sinulla on kysyttävää liittyen suorittamaamme henkilötietojen käsittelyyn, voit
ottaa yhteyttä meihin tämän tietosuojailmoituksen kohdassa 3 ilmoitetuilla
yhteystiedoilla.

Tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 08.04.2021.

Back to top