Bonskyn Akeneo PIM ratkaisut

Tuloksellinen Akeneo EE -kumppani

Olemme Suomen ainoa kumppani, joka on toteuttanut ominaisuuksiltaan ylivoimaisia Akeneo Enterprise Edition -ratkaisuja tuotekokemuksen johtamiseen.

Vaikuttava tietomalli asiakaskokemuksen kehittämiseen

Tuotetietonne tuottaa merkittävästi parempaa tulosta, kun muotoilemme tietomallin asiakkaidenne tarpeiden ja liiketoimintanne tavoitteiden pohjalta.

Tuotekokemus läpi liiketoimintaympäristön

Vahvan integraatio- ja arkkitehtuuriosaamisemme avulla tuotetietoa voidaan jakaa tehokkaasti eri järjestelmien välillä vaikuttavan tuotekokemuksen luomiseksi kaikissa kohtaamispisteissä.

Bonsky Digital on Akeneo Partner

Bonsky on virallinen Akeneo Partner Suomessa. Akeneo avoimen lähdekoodin PIM-ratkaisu B2B ja B2C yrityksille, jotka haluavat hallita tuotetietojaan keskitetysti sekä tarjota laadukkaan asiakaskokemuksen asiakkailleen. Akeneon vahvuus on monipuolisten toiminnallisuuksien lisäksi sen soveltuvuus eri kokoisille asiakkaille, muokattavuus asiakaskohtaisesti sekä integroitavuus erilaisiin järjestelmäarkkitehtuureihin.

Mikä on PIM?Tutustu Akeneoon

Mikä on PIM?

Keskitetyn tuotetiedonhallinnan (PIM) avulla tuotetiedot löytyvät yhdestä paikasta helposti ja niiden päivittäminen onnistuu helposti. Tuoteryhmien, -tyyppien ja -rakenteiden hallinnan lisäksi PIMin avulla myös ohjataan ja jaetaan kaupallisesti tärkeää tietoa yrityksen digitaalisiin kanaviin. Tuotetietoa onkin hyvä tarkastella teknisten ominaisuuksien lisäksi myös asiakkaan ja käyttäjän näkökulmasta. Hyvällä, rikkaalla tuotetiedolla voidaan vaikuttaa suoraan myyntilukuihin ja asiakaskokemukseen.

 

 

Onnistuneen PIM-projektin edellytykset

Katso miten me Bonskylla teemme PIM-projekteja ja mitkä ovat niissä onnistumisen kulmakivet

PIM-projektit BonskyllaOnnistunut PIM-projekti

Miten me Bonskylla teemme PIM-ratkaisuja?

Kun tuotetiedonhallintaa uudistetaan, on ymmärrettävä, että kyse on ennen muuta sisällöistä. Tunnistamalla asiakkaan todelliset tiedontarpeet asiakaspolun eri vaiheissa, ymmärrät paremmin millaista sisältöä tarvitaan. Asiakkaan tiedontarpeet sisältävät tuotteen ominaisuuksien kuvaamisen lisäksi myös tuotteen käyttöön liittyvää informaatiota, jonka kautta pääsemme ratkaisemaan asiakkaan ongelman. Keskitetyllä tuotetiedonhallinnan ratkaisulla pystyt tuottamaan yhtenäisen tuote- ja asiakaskokemuksen asiakaspolun eri vaiheissa.

Teknisessä ratkaisussa keskeistä on käyttäjäystävällisyys ja mukautuvuus. Nykyaikaisen keskitetyn tuotetiedonhallinnan ratkaisun peruskyvykkyyttä ovat myös avoimet rajapinnat. API-johtoisessa palveluarkkitehtuurissa myös tuotetiedonhallinnan on skaalauduttava liiketoiminnan tarpeisiin ja oltava erittäin helposti integroitavissa uusiin kanaviin.

Asiakkaat osallistamalla varmistamme riittävän asiakasymmärryksen ja panosten kohdistamisen vaikuttavimpiin asioihin. Bonskyn vahvan teknologiaosaamisen lisäksi vahva sisältö- ja analytiikkaosaaminen moniosaajatiimissä ovat avain erinomaiseen lopputulokseen. Tuotetiedonhallinnassa ei ole kyse pelkästään teknologiasta vaan erityisesti vaikuttavista sisällöistä, jotka analytiikan avulla optimoidaan asiakkaalle löydettävään ja arvoa tuottavaan muotoon.

PIM- Tuotetiedonhallinta

Bonsky Standout -webinaarit

Webinaari

Bonsky Standout -webinaarit

Haluatko kehittää liiketoimintaa tuotetiedolla?

Artikkeli

Haluatko kehittää liiketoimintaa tuotetiedolla?

Rakennetaanko PIM-järjestelmä – vai myös vaikuttava tietomalli ja tuotetiedonhallinnan kyvykkyyttä?

Artikkeli

Rakennetaanko PIM-järjestelmä – vai myös vaikuttava tietomalli ja tuotetiedonhallinnan kyvykkyyttä?

Bonsky toteutti Dahlille Suomen ensimmäisen Akeneo EE tuotetiedonhallinnan ratkaisun

Case: Dahl

Bonsky toteutti Dahlille Suomen ensimmäisen Akeneo EE tuotetiedonhallinnan ratkaisun

PIM – Tuotetiedonhallinta

Service

PIM – Tuotetiedonhallinta

Onnistuneen PIM-projektin edellytykset

Artikkeli

Onnistuneen PIM-projektin edellytykset

Katso kaikki

Tuotetiedonhallinnan asiantuntijat käytössäsi

Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää!

Arto Hankaniemi

Customer Success Manager

arto.hankaniemi@bonsky.com

+358 50 322 5275

Muut palvelumme

Bonsky palvelumuotoilu

Bonsky palvelumuotoilu

Kehitämme sidosryhmille ja liiketoiminnalle arvoa tuovia ratkaisuja osallistamalla loppuasiakkaat.

Tutustu
Joustava palveluarkkitehtuuri

Joustava palveluarkkitehtuuri

Luomme kyvykkyyden rakentaa skaalautuva digitaalinen palveluarkkitehtuuri liiketoimintasi tarpeisiin.

Tutustu
Ketterä kehitysmalli

Ketterä kehitysmalli

Bonskyn skaalautuva ja ketterä kehitysmalli sovitetaan aina asiakkaan tavoitteisiiin ja tahtotilaan projektikohtaisesti.

Tutustu
Back to top