Asiakastarina

Bonskyn palvelumuotoiluosaaminen vakuutti

Stora Enso halusi rinnalleen osaavan ja ammattitaitoisen kumppanin, jonka kanssa lähteä kehittämään uutta B2B-tilauskanavaa.

Kun Stora Enso lähti kartoittamaan ratkaisutoimittajia modernille verkkokaupparatkaisulle, erottautui Bonsky edukseen kilpailijoistaan. Bonskyn tarjoama, sekä tapa toteuttaa ja viedä läpi palvelumuotoiluprosessi vakuuttivat. Yksi Bonskyn erityinen vahvuus oli kuunnella asiakasta ja yrityksen tarpeita, sekä ytimekkäästi ja selkeästi esittää tarjoamansa kehityspolku, ja sen konkreettinen hyöty.

Bonsky osallistaa loppuasiakkaat mukaan suunnitteluun

Projektia lähdettiin toteuttamaan Bonskyn palvelumuotoiluprosessin mukaisesti. Bonskyn mallissa loppuasiakkaiden osallistaminen on tärkeää, koska silloin pystytään rakentamaan ratkaisuja, jotka vastaavat konkreettisia olemassa olevia tarpeita, ja joissa loppuasiakas on huomioitu. Palvelumuotoilumallissa tarkoituksena on kartoittaa loppukäyttäjäryhmien tarpeet ja kipupisteet siten, että palvelu on alusta asti suunniteltu käyttäjien tarpeiden pohjalle, jolloin se palvelee käyttäjiä heidän arjessaan. Stora Ensonkin projekti alkoi asiakasymmärryksen kerryttämisellä ja palvelun asiakasprofiilien määrittämisellä. Bonskyn palvelumuotoilussa hyödynnetään tiedonkeruumetodina työpajoja ja kyselyjä niin asiakkaan omalle henkilöstölle kuin loppukäyttäjille.

Työtavoista mm. eri workshopeista saimme arvokasta tietoa, sekä konkreettista hyötyä. Sisäiset workshopit auttoivat meitä määrittämään omat tarpeemme, sekä asettamaan tavoitteet uudelle palvelulle. Työpajoista saatua tietoa on hyödynnetty kokonaisuuden kehittämisessä tehokkaasti.
– Jukka Mustonen (Project Manager, Stora Enso)

Palvelumuotoilusta konseptiksi

Toisessa palvelumuotoilun vaiheessa suunniteltiin Stora Enson tilauskanavan palvelukonseptin kokonaisuus, ja testattiin palvelu loppukäyttäjillä. Kolmannessa vaiheessa tarkennettiin palvelun toiminnallisuus ja tehtiin tilauskanavan toiminnallinen määrittely.

Bonskyn vahva palvelumuotoiluosaaminen, sekä tapa toteuttaa ja viedä projekti läpi erottautuivat alusta lähtien kilpailijoista: Bonsky on alusta asti hoitanut hommat tehokkaasti ja ammattitaitoisesti. Osaavat tekijät ovat olleet sitoutuneesti mukana ja ammattitaitoisesti vieneet projektia eteenpäin aikataulussa. Yhteistyö on ollut helppoa, ja esimerkiksi viesteihin on aina reagoitu nopeasti. Bonskyn tekeminen on vakuuttanut ja lopputulos on parempi, kun osasimme odottaa.

– Jukka Mustonen (Project Manager, Stora Enso)

Bonskyn kanssa toteutettu palvelumuotoiluprosessi ja konsepti toimivat loistavana pohjana projektin jatkolle.  Palvelumuotoiluprosessi ja Bonsky tekemä konsepti toimivat vahvana pohjana tilauskanavan toteutukselle. En usko, että olisimme pysyneet yhtä hyvin aikataulussa ja edenneet projektissa ilman näin perusteellista ja laadukasta konseptia. – Jukka Mustonen (Project Manager, Stora Enso)

 

Lue lisää Bonskyn palvelumuotoiluprosessista

 

 

 

Lisää asiakastarinoita

Bonskyn palvelumuotoiluosaaminen vakuutti

Case: Stora Enso Packaging Solutions

Bonskyn palvelumuotoiluosaaminen vakuutti

Uudistunut verkkopalvelu palvelee asiakkaita ja on mutkaton ylläpitää

Case: Markkinointi-instituutti

Uudistunut verkkopalvelu palvelee asiakkaita ja on mutkaton ylläpitää

Kokonaisvaltainen Extranet - palvelu auttaa asiakkaita ja tuo kilpailuetua

Case: KiiltoClean Extranet

Kokonaisvaltainen Extranet - palvelu auttaa asiakkaita ja tuo kilpailuetua

Lisää myyntiä räätälöidyillä verkkokaupparatkaisuilla ja asiakasta palvelevilla sisällöillä

Case: KeraGroup Oy

Lisää myyntiä räätälöidyillä verkkokaupparatkaisuilla ja asiakasta palvelevilla sisällöillä

Verkkopalvelu mahdollistaa talon suunnittelun ja ostamisen verkosta

Case: Kastelli-talot Oy – Osta talo verkosta

Verkkopalvelu mahdollistaa talon suunnittelun ja ostamisen verkosta

Bonsky digitalisoi Kiillon asiakaspolun asiakkaita osallistaen

Case: Kiilto Oy

Bonsky digitalisoi Kiillon asiakaspolun asiakkaita osallistaen

Back to top