Blogi

Paranna verkkopalvelusi tehokkuutta 80/20-säännöllä

3.4.2018

Blogi

Verkkopalvelulta odotetaan usein paljon, mutta liian usein sivustojen teho jää heikoksi teknisistä ja visuaalisista uudistuksista huolimatta. Bonskyn Sami Kettunen listaa 5 askelta verkkopalvelusi tehojen parantamiseksi.

Verkkopalvelun tärkeimpiä tehtäviä ovat useimmiten myynti, asiakaspalvelu ja brändin rakentaminen. Kävijän kiinnostuksen tulee johtaa yhteydenottoon, kauppoihin tai vaikkapa oppaan lataamiseen, eli siihen kuuluisaan konversioon.

Liian usein sivustojen teho on kuitenkin erittäin heikko. Asiakasvirta ei ole toivotun kaltainen ja konversio jää liian usein toteutumatta. Miksi? Yleisimmin tähän on kolme keskeistä syytä: löydettävyys, sisällöt ja vaillinainen asiakasymmärrys.

SEO-kartoitus kertoo, mitä asiakkaasi miettii

Olemme usein niin rakastuneita omaan yritykseemme ja palveluntarjontaan, että unohdamme miettiä mitä asiakas tarvitsee, ja miten meidän pitäisi palveluistamme kertoa heille. Parhaan näkemyksen asiaan saa kysymällä heiltä itseltään ja osallistamalla heidät kehitystyöhön.

Verkkopalveluiden löydettävyyttä pystytään parantamaan merkittävästi tekemällä kartoitus termeistä, joilla asiakkaat itse etsivät tietoa hakukoneista (SEO-kartoitus).

Kun palvelun sisällöissä huomioidaan asiakkaiden tekemien hakujen tärkeimmät avainsanat, saadaan orgaaninen löydettävyys parantumaan merkittävästi. Tätä voidaan vielä tehostaa tekemällä digitaalista markkinointia halutuille kohderyhmille. Muutos hakukonesijoituksissa, sivuston kävijämäärissä ja jopa myyntiluvuissa voi usein olla huikea!

Houkuttelevan ostopolun rakentamiseen tarvitaan asiakasymmärrystä

Konversion toteutumiseen ei riitä, että rakennamme asiakkaallemme valmiita, loogisia ostopolkuja. Meidän on myös tehtävä niistä heille houkuttelevia.

Kukin kohderyhmä tarvitsee itselleen suunnattua sisältöä ja call-to-action -toimintoja. Kaikille tarjottu yleismaailmallinen sisältö ei tarjoa tarpeeksi syvällistä sisältöä ja jättää lukijan kylmäksi. Se johtaa nopeaan poistumiseen palvelusta. Siksi loogiset asiakaspolut ja kohdennetut sisällöt ovat tärkeitä ja parantavat konversiota.

Yritykselläsi on asiaa? Käännä se asiakkaan kielelle

Yleisesti käytetty 80/20-sääntö pätee myös verkkopalveluissa. Tällä tarkoitan sitä, että 80% sisällöstä pitää tehdä asiakkaille ja heidän tarpeidensa mukaisesti. Vain 20% sisällöstä voi keskittyä yritykseen ja sen tuotteiden esittelemiseen.

Tässä on meidän kaikkien suurin haaste! Haluamme puhua paljon tuotteistamme ja yrityksestämme, mutta emme käännä asiaamme asiakkaan kielelle ja pue sitä heidän tarpeisiinsa osuviksi ratkaisuiksi. Suunnataan siis sisällöt asiakkaille, ei itsellemme. Verkkopalvelun sisällöstä 80% pitää tehdä asiakkaille, heidän tarpeidensa mukaisesti.

Tässä vielä tiivistettynä toimivan verkkopalvelun rakentamisen viisi tärkeää muistisääntöä. Näiden pohjalta saat rakennettua myyntiä tukevan verkkopalvelun, joka johtaa tulosten merkittävään nousuun.

1. Panosta sisältöihin

Sisältöjen kehittämisellä on merkittävä rooli verkkopalvelun konversion parantamisessa. Ne ratkaisevat verkkopalvelunne näkyvyyden kävijöiden hakuvirrassa sekä sen, kiinnostuvatko asiakkaat teidän tarjoamastanne. Huomioi, että myyntiargumentit ja viestien kärjet ovat erilaisia eri asiakasprofiileille.

2. Ota käyttöön ratkaisukeskeinen lähtökohta
Palvelun rakentamisessa on tärkeä miettiä ketkä ovat asiakkaitanne ja minkälaisia tarpeita heillä on. Koko palvelun tulee tarjota asiakkaille soveltuvia ratkaisuita. Ne pohjautuvat teidän tuotteisiinne ja palveluihinne, mutta ovat asiakkaan tarpeiden mukaan esitettyjä. Tärkeä muistisääntö on rakentaa sisällöistä 80% asiakkaille ja vain 20% kertoa omasta toiminnasta ja yrityksestä.

3. Rakenna asiakaspolut
Selvitä konseptointivaiheessa kunkin asiakasryhmän tarpeet sekä heidän ajatusmaailmaansa sopiva tapa puhua yrityksenne ratkaisuista. Jokaiselle käyttäjäryhmälle on luotava oma, houkutteleva asiakaspolkunsa konversion varmistamiseksi.

4. Tuota jatkuvasti uutta sisältöä
Hakutulosten säilyminen hyvällä tasolla vaatii palvelun sisältöjen uudistamista ja asiakkaiden käyttäytymisten seuraamista. Arvioi, mitkä sisällöt puhuttelevat asiakkaita ja kehitä palvelua tähän suuntaan.

5. Mittaa ja kehitä tulosten perusteella

Vain mittaamalla tiedät, miten asiakkaat palvelussa käyttäytyvät ja miten palvelua tulee kehittää. Varaa resursseja sisältöjen ja teknisen toiminnan jatkuvaan kehittämiseen, mittaa tuloksia ja kehitä edelleen.

Näillä muutamilla muistisäännöillä saat investoinnillesi paremman tuoton. Niin, ja muista: se, mille alustalle palvelusi rakennat, on toissijainen asia. Sillä ei ole merkitystä palvelun konversiolle ja siten tuottavuudelle.

Voimmeko me olla avuksi verkkopalvelusi uudistamisessa tai sisältöjen kehittämisessä?

Haluatko kuulla lisää?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Tatu Könönen

Director, Customer Success / Partner

tatu.kononen@bonsky.com

+358 40 520 8477

Back to top