Blogi

Oletko loppuasiakkaan armoilla vuonna 2030?

21.8.2019

Blogi

 Tuntuuko, että 2030 on pitkän ajan päässä? Voi olla. Mutta mieti uudelleen.

Vaikka strategian luomisen haasteena on nopeasti muuttuva maailma, emmekä näe horisonttia viiden vuoden päähän, tämän päivän ratkaisut vievät varsinkin teollisuuden toimijat kohti voittavia ratkaisuja – tai kauemmas niistä. Jälleenmyynnin rooli, logistiikka ja valmistamisen logiikka tulevat muuttumaan radikaalisti. Teollisuus ei muutu hetkessä, joten muutoksien toteuttamisen ajankohta on – nyt.

Tässä skenaarioita, joita kohti kuljemme – ehkä hitaammin, ehkä nopeammin kuin 10 vuodessa. Millaisia päätöksiä nämä tarkoittavat sinun bisneksessäsi tänään tai huomenna?

1. Automaatio korvaa rutiinityöt ja ohjaa kysyntäpohjaista tuotantoa

Ihmisten rutiininomaiset työt korvataan automaatioratkaisuilla, ja työnkuvat ovat muuttuneet: ihmistyö käytetään suurimman arvon tuottamiseen ja komplekseihin tehtäviin. Automatisointi luo erilaisia tarpeita myös työn tuelle, kun tuotanto muuttuu kysyntäpohjaiseksi. Kysyntäpohjainen tuotanto perustuu nopeaan reagointiin, ja yhä verkostoituneempaan toimintaympäristöön.

2. Data ohjaa liiketoimintaa

Kysyntäpohjainen tuotanto vaatii uudenlaista data flowta; analyysit ja ennusteet kulutuksesta ohjaavat tuotantoa automaattisesti. Suuria varastoja ei enää ole järkevää pitää. Loppuasiakas maksaa arvosta tai suorituskyvystä, eikä omista itse järjestelmiä ja laitteita.

3. Loppuasiakkaan rooli korostuu, hänen tarpeensa menee kaiken edelle

Kaikki tapahtuu loppuasiakkaan ehdoilla. Kaikki. Tilausajan nopeutta ei mitata enää päivissä, vaan minuuteissa tai tunneissa. Tämä vaatii mm. välivarastointia ja uudenlaista logistiikkaa.

4. Arvoketju lyhenee ja yritysten rooli arvontuottajina muuttuu

Loppuasiakas voi tilata yksittäisen tuotteen suoraan kotiinsa ilman välikäsiä, jälleenmyyjiä tai kivijalkakauppoja – maitoa tai kananmunat aamupalaan suoraan maatilalta kotiin tai siihen sijaintiin, missä kulloinkin on. Tuotetta voidaan tarkastella ja hipelöidä rikkain aistihavainnoin virtuaalisesti. Uudenlainen arvo luodaan eri toimijoiden muodostamissa verkostoissa, esimerkiksi maitotuotteita valmistava meijeri voi ostaa tuotantoprosessinsa hygieniapalvelun siten, että yksi toimittaa kemikaalit, toinen puhdistusjärjestelmät, kolmas kerää ja analysoi reaaliaikaista dataa sensoreiden välityksellä. Asiakas maksaa hygieniasta euroa per tuotettu maitolitra, ei ostetuista pesuaineista tai palveluista.

5. Ympäristöarvot ja ekologisuus määräävät

Loppuasiakas haluaa tietää tuotteesta täsmällistä alkuperä- ja tuotantotietoa. Ekologisilla toimintatavoilla ja vähäisellä hiilijalanjäljellä on suuri merkitys tuotevalinnassa. Tämä muutos vaikuttaa myös siihen, millaista tuotetietoa halutaan kuluttaa. Vastuullisuus on kiistaton kriteeri sekä organisaation että tuotannon tasolla. Tämä vaatii aivan uudenlaista ajattelua tuotekehitykseltä sekä toimintatapojen muutosta. Materiaalin uudelleenkäyttö ja ”second hand” on itsestään selvää.

6. Jäljitettävyys on lähtökohta

Verkottuneessa ympäristössä on erilaisia toimijoita, tuotteita ja komponentteja. Tuotteen eri komponentit täytyy olla jäljitettävissä ihan alkuun saakka. Loppuasiakas haluaa tietää ovatko komponentit uudelleenkäytettyjä, ja mikä niiden historia ja alkuperä tarkalleen on. Hän haluaa myös tietää kuinka kauan käyttöaikaa on jäljellä.

7. Yhä yksilöllisempi palveluiden kustomointi

Loppuasiakas haluaa saada yhä räätälöidympää palvelua oman arkensa helpottamiseen, jotta hän voi keskittyä haluamiinsa asioihin. Biohakkerointi yltää elintapoihin ja jääkaapin sisältöön: jääkaappi voi kertoa olemassa olevien ruokien mahdolliset reseptit, ja pystyy kertomaan esim. mitä vitamiinia sinun tulee lisätä ruokavalioon viimeisen kuukauden käyttämiesi ravintoarvojen perusteella, ja mitkä ruoka-aineet niitä sisältävät.

Yksi tärkeimmistä asioita ymmärtää on loppuasiakkaan valta. Asioita ja päätöksiä ei tehdä enää organisaatiolähtöisesti, vaan loppusasiakkaat ja arvoketjun eri toimijat osallistamalla. Miksi et aloittaisi jo tänään?

Katso lisää loppuasiakkaiden osallistamisesta ja niillä saavutetuista tuloksista:

> Katso asiakastarinat

Back to top