Blogi

Muotoilu muuttuu eläväksi työkaluksi Design Systemissä

19.2.2019

Suuret yhtiöt Airbnb:stä Uberiin ovat muuttaneet tapaansa suunnitella ja toteuttaa uusia digitaalisia palveluita. Tämän seurauksena on syntynyt Design System -ajattelutapa, joka toimii digipalvelujen suunnittelussa kuin keskushermostona.

Digitaalisten palvelujen elävä ja hengittävä ekosysteemi

Design System on joustava ja skaalautuva työtapa digitaalisten palveluiden suunnitteluun ja toteutukseen. Sitä voi ajatella digitaalisena brändiohjeistona, joka sisältää perinteisten määritysten lisäksi toteutusten dokumentaatiota ja koodia. Lisäksi Design Systemiin on mahdollista tuoda liiketoiminnan ja strategian näkökulma, kuten brändimääritykset, arvot ja tavoitteet. Kaikki digipalvelun yhtenäiseen käyttökokemukseen tarvittava materiaali löytyy siis ajantasaisesti yhdestä paikasta ja on koko työtiimin käytettävissä.

Design Systemistä löytyvät suunnittelun ohjenuorat ja periaatteet, joiden avulla palveluja toteutetaan. Näin suunnittelutyössä tehdyt linjaukset keskittyvät yhdeksi kokonaisuudeksi, eikä samoja määrityksiä tarvitse tehdä projekti toisensa perään uudelleen. Digitaalisten palveluiden yhtenäisyys säilyy ja mahdollisuudet rakentaa parempaa asiakaskokemusta jalostuvat.

Design System ei kuitenkaan ole pelkkä dokumenttivarasto, vaan elävä ja hengittävä ekosysteemi, jota käyttävät kaikki digipalvelujen suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistuvat työntekijät ja palveluntarjoajat. Elävyys tarkoittaa sitä, että Design Systemiin määritellyt visuaaliset linjat aina tekstityyleistä painikkeisiin sekä tekniset määritykset aina käyttölogiikasta kokonaisiin näkymiin uivat määritettyjen riippuvuuksien avulla suoraan digitaalisiin palveluihin. Jos vaikkapa brändin tekstityyppi muuttuu, muutos tehdään Design Systemiin, ja se jatkaa sieltä matkaansa eri digipalveluihin automaattisesti. Kaikki pysyvät ajan tasalla ­– sekä eri palvelut että Design System.

Design Systemin rakentamiseen on olemassa valmiita pohjia, käytänteitä ja komponentteja, mutta ajatus on, että jokainen yritys rakentaa niistä oman kokonaisuutensa, joka palvelee juuri oman organisaation tarpeita.

Arvoa sekä loppuasiakkaalle että suunnittelutyötä tekeville toimijoille

Design System auttaa ymmärtää ”mitä”-kysymyksen lisäksi myös sitä, miksi  linjaukset ja toteutukset on tehty tietyllä tavalla. Se voi sisältää esimerkiksi kokonaisia käyttäjäpolkuja sekä roadmappeja digitaalisten palveluiden kehittämiseen. Ja taas kerran, kaikki dokumentaatio on yhdessä paikassa kaikkien saatavilla.

Design System siis tehostaa työntekoa, kehittää viestintää ja parantaa lopputuloksen laatua. Uusien palveluiden suunnitteleminen on nopeampaa, kun pohjalla ovat valmiit määritykset ja komponentit. Turhien ”hand-offien” määrä vähenee tiimeissä vuoropuhelun lisääntyessä. Esimerkiksi keskustelu komponenttien toteutettavuudesta on tiimille helpompaa ja vuoropuhelu sekä lisääntyy että syvenee. Näin kehitettävästä ratkaisusta saadaan kaikkien kannalta parempi kokonaisuus, jossa asiakaskokemus on varmasti huomioitu.

Design System on hyvä ratkaisu myös pitkässä juoksussa, sillä se jouhevoittaa eri toimijoiden työskentelyä digitaalisen palvelun parissa. Uusien toimijoiden on helppoa hypätä remmiin mukaan, kun suunnittelun pohjalla on Design System. Loppuasiakkaan kulkema polku yrityksen digipalvelusta toiseen on yhteneväinen ja selkeä riippumatta kunkin palvelun toteuttajasta.

 

Marika Nurmela

Service Designer, Bonsky Digital Oy

Back to top