Blogi

Kuinka luoda merkityksellisiä sisältöjä?

1.2.2018

Menetelmät

Vaikuttavia sisältöjä ei voi luoda ilman liiketoiminnallisia tavoitteita ja mittareita, koska ilman näiden huomioimista vaikuttavuutta ei voi todentaa – muutoin sisällöt jäävät vain irrallisiksi jutuiksi, kuviksi ja videoiksi. Toisaalta jotta sisällöt olisivat vaikuttavia, niiden täytyy olla käyttäjän näkökulmasta mielenkiintoisia, hyödyllisiä ja merkityksellisiä.

Ainut tapa rakentaa verkkosisällöistä merkityksellisiä on osallistaa asiakkaat mukaan digitaalisen ratkaisun uudistusprosessiin tukemaan palvelumuotoilua eli strategista sisältö- ja konseptisuunnittelua. Verkkopalvelu, oli se sitten verkkosivusto, tuotetiedonhallinta- tai tilausjärjestelmä, tulee rakentaa sisällöt edellä, koska vain sillä tavalla voidaan rakentaa aidosti käyttäjäkohderyhmiä palvelevia digitaalisia ratkaisuja. Verkonkäyttäjä kun hakee ja kuluttaa verkossa sisältöjä ja häntä palvelevia toimintoja – ei juuri mitään muuta.

 

Sisältöstrategia-metodilla liiketoiminnan ytimeen

Sisältöstrategia- ja konseptivaiheessa pureudutaan liiketoiminnan vaatimuksiin ja tavoitteisiin osallistavien työpajojen keinoin. Tehokkaissa työpajoissa keskitytään hiottujen kysymyspatteristojen ja tehtävien kautta oleelliseen. Asiakaspersoonien määritteleminen on välttämätöntä, jotta sisältöä voidaan kohdentaa tärkeimmille asiakaskohderyhmille. Lisäksi määritellään asiakaspolku, asiakkaan kipupisteet, tiedontarpeet kussakin vaiheessa sekä ostamisen esteet. Näihin vastataan asiakkaalle merkityksellisimpien sisältöjen ja toiminnallisuuksien määrittelemisellä ja uusien digitaalisten palveluiden ideoimisella. SEO-kartoituksen kautta määritellään asiakaspersoonille tärkeimmät hakusanat, joita hyödynnetään tulevassa sisällöntuotannossa.

Sisältösuunnitelma toimii tärkeimpien verkkosisältöjen karttana

Sisältöstrategia- ja konseptityön pohjalta rakennetaan digitaalisen ratkaisun konkreettinen sisältösuunnitelma eli sisältökartta, joka ohjaa sisällöntuotantoa ja kiinnittää tärkeimmät strategiset viestit käytännön toteutukseen. Sisältökartan avulla hahmotetaan käyttäjäpolut ja rakennetaan liiketoimintatavoitteisiin ohjaavia sisältökokonaisuuksia.
Julkaisun jälkeen alkaa tavoitteellinen ja jatkuva sisällöntuotanto.

Sisältömarkkinointisuunnitelma keskittyy liikenteen kasvattamiseen

Ennen tavoitteellisen ja jatkuvan sisällöntuotannon aloittamista on tärkeää määritellä tärkeimmät asiakaspersoonakohtaiset kanavat, sisältötyypit ja sisältöteemat, joista liikennettä ohjataan verkkopalveluun – oli se sitten verkkosivusto tai vaikka tuotetiedonhallintajärjestelmä. Verkkopalvelun julkaisu ei vielä riitä uusien yleisöjen kasvattamiseen. Siihen tarvitaan tehokasta ohjaavaa sisällöntuotantoa. Asiakkaita brändiin sitouttava sisältö sijaitsee verkkopalvelussa, johon haluttuja kohderyhmiä halutaan ohjata muista kanavista.

SEO-kartoituksen myötä saadaan tietoa hakutrendeistä, joita kannattaa hyödyntää sisältömarkkinoinnissa – milloin haetaan ja millaista sisältöä. Vuosisuunnitelmatasoisen kartan kanssa on helppoa lähteä toteuttamaan kampanjoita, artikkeleita, videoita, kyselyjä, testejä, kilpailuja ja muita julkaisuja.

Yhtenevillä tuotesisällöillä lisää myyntiä ja vahvempaa asiakaskokemusta

Tuotetiedon tekninen informaatio on tärkeää, mutta tuotetiedon rikkaudella ja laadulla on merkitystä ostamiskäyttäytymisen ja asioinnista syntyvän kokemuksen suhteen. Emotionaalisen sisältö eli esimerkiksi tuotteen käytön kuvaileminen ja brändinmukainen sisältö vaikuttavat ostopäätökseen ja vakuuttavuuteen. Asiakkaan ongelmiin pureutuvan sisällön (esim. käyttöohjeet, vinkit) avulla asiakasta voi ohjata ostamaan ratkaisuja eikä yksittäisiä tuotteita.

Sisältötyön täytyy olla jatkuvaa ja mitattavaa

Digitaalisten ratkaisujen uudistus nähdään usein kertarysäyksenä. Sisältötyö ei ole kuitenkaan kertaluontoinen projekti. Sisältöstrategia ja konseptityö luovat kaikelle menestykselle pohjan. Verkossa löydettävyys, näkyvyys ja merkityksellisyys syntyvät kuitenkin jatkuvuuden kautta. Digitaalisen ratkaisun voitokkuuteen vaaditaan siis sekä palvelumuotoilun kautta syntynyt strateginen pohja että jatkuvaa laadukasta sisältövirtaa. Kun suunnat ja painotukset ovat selvillä, sisältöjen tuottaminen on ketterää.

Mittaamisen avulla saadaan tietoa toimivista sisällöistä, kehitetään niiden tehokkuutta ja voidaan ketterästi testata erilaisia tavoitteisiin tähtääviä sisältöjä.

Vain sisältöjen merkityksen ymmärtämällä voi rakentaa voittavia verkkoratkaisuja.

Lue asiakascaseistamme

Ota yhteyttä

Back to top