Blogi

Kuinka lokalisoida tuotetietoa helposti?

15.6.2018

Tuotetiedonhallinnassa kieliversioiden hallinta on yksi keskeisiä haasteita. Ilman PIM-järjestelmää kieliversioiden hallinta voi olla vaikeaa, kun ylläpidettävän tuotetiedon määrä moninkertaistuu aina kieliversioiden lisääntyessä. Kieliversioiden ylläpitämisessä PIM-järjestelmät tuovatkin merkittäviä kustannussäästöjä paremman hallittavuuden ansiosta.

Mitä tuotetiedon lokalisointi tarkoittaa?

Lokalisointi on eri asia kuin kääntäminen. Tuotetietojen ja monimuotoisen sisällön kääntäminen ei yleensä ole paras ratkaisu. Käännösteksteissä alkuperäinen teksti pyritään kääntämään juuri samassa muodossa kuin mitä alkuperäinen sisältö on. Tämä soveltuu julkaisuihin, joissa tekstin määrämuotoisuus on tärkeää. Näitä ovat esimerkiksi vuosikertomukset, lakitekstit sekä lääke- ja elintarviketeollisuuden tuotesisällöt.

Monille toimijoille on tärkeää saada sisällöt kääntämisen sijaan lokalisoitua. Lokalisoinnissa sisällöt muokataan kohdekielellä siten, että kulttuurilliset asiat sekä liiketoimintaympäristön ominaispiirteet huomioidaan. Lokalisointi soveltuukin hyvin erilaisten verkkosivujen, käyttöliittymien tai markkinointisisältöjen tarjoamisesta uusille kielille.

Kieliversioiden toteuttamisessa on huomioitava myös alueelliset erot eri kielialueiden välillä. Esimerkiksi ranskankielinen sisältö on hyvä muotoilla hieman erilaiseksi Ranskan ja Kanadan välillä. Kielellisesti molemmat ovat ranskankielisiä alueita, mutta molemmilla on kulttuurisia eroja sekä hieman erilainen tapa käyttää kieltä. Kanadassa käytettävässä ranskankielessä on esimerkiksi paljon vaikutteita ja lainasanoja englannin kielestä.  Samalla tavalla käyttäytyy espanja – sisältöä tulee tuottaa eri tavalla Espanjaan ja latinalaisen Amerikan alueelle.

Lokalisoiduilla tuotetiedoilla on mahdollista muotoilla tuotekokemus, joka huomioi paikalliset ominaispiirteet ja palvelee asiakasta paremmin.

Mitä työkaluja Akeneo PIM tarjoaa lokalisointiin?

Akeneon PIM-järjestelmässä sisältöjä voidaan tarkastella ja muokata rinnakkain järjestelmän käyttöliittymässä. Alkuperäistä sisältöä voidaan helposti verrata lokalisoituun ja siten varmistaa,  että eri sisällöt vastaavat toisiaan ja kohdemaan lokalisointi on otettu sisällöissä huomioon.

Lokalisointikumppanille voidaan antaa käyttöoikeudet PIM-järjestelmään, ja he voivat tehdä työnsä suoraan sinne. Akeneo tarjoaa hyvät työkalut lokalisoidun tekstin oikolukuun ja hyväksyntään ennen julkaisemista. Lokalisoinnit on mahdollista tallentaa tuotteelle ehdotuksina, jotka julkaistaan vasta erillisen hyväksymisen jälkeen.

Useat käännös- ja lokalisointityötä tarjoavat palveluntarjoajat ovat rakentaneet itselleen automaattiset integraatiorajapinnat, joiden avulla työtä voidaan automatisoida. Näin päivitetyt sisällöt voidaan automaattisesti toimittaa palveluntarjoajalle, ja ne palautuvat tuotetiedonhallinnan ratkaisuun ilman sähköpostikirjeenvaihtoa.

Lokalisointi moninkertaistaa ylläpidettävän tuotetiedon määrän. Siksi PIM järjestelmä kannattaa ottaa käyttöön varmistamaan, että asiakkaille voidaan tuottaa vaikuttavia sisältöjä kaikilla tarpeellisilla kielillä.

Katso esimerkki miten lokalisointi tapahtuu Akeneo PIM:n TextMaster lisäosan avulla.

 

Vaikuttavat sisällöt tuotekokemuksen perustana

Kun asiakasta palvellaan arvokkailla sisällöillä, myynti kasvaa ja asiakas sitoutuu yritykseen pidemmäksi aikaa.

Lue lisää

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Jussi Korhonen

Head of Solutions & Coaching / Partner

jussi.korhonen@bonsky.com

+358 44 561 8952

Back to top