Blogi

10 vinkkiä digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseen

25.5.2018

Blogi

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäminen on lähes kaikkien yritysten johdon työpöydällä juuri nyt. Kokosin listauksen asioista, jotka on otettava huomioon, kun lähdette panostamaan digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseen.

Tämä kymmenen keskeisimmän asian listaus pohjautuu kokemuksiimme onnistuneiden digitaalisten palveluiden rakentamisesta. Tämä toimii hyvänä lähtökohtana pohdittaessa, miten voitte rakentaa digitaalisia palveluita niin, että ne tuovat konkreettista liiketoiminnallista hyötyä ja sitouttavat asiakkaat palveluiden käyttämiseen.

1. Varmista, että yhtiön tai liiketoimintayksikön johtoryhmä sitoutetaan digitaalisen liiketoiminnan johtamiseen.

Digitaalinen liiketoiminta on tiivis osa yrityksen liiketoimintaa. Sen kehittäminen vaatii johdon sitoutumista, jotta projekti saa mahdollisuuden onnistua. Useissa tapauksissa projektin aikana on myös uskallettava muuttaa vakiintuneita toimintatapoja ja prosesseja. Toimimalla uudessa ympäristössä vanhalla toimintatavalla ei päästä onnistuneeseen lopputulokseen. Jos halutaan menestyä digitaalisessa maailmassa, on uskallettava disruptoida vanhaa liiketoimintaa ja liiketoimintaprosesseja.

2. Uskalla panostaa riittävän ajoissa.

Digitaalisten palveluiden käyttömäärät ovat usein suurimpia niillä, jotka ovat liikkeellä ajoissa. Jos tulet markkinoille vasta muiden jälkeen joudut panostamaan enemmän palvelun markkinointiin ja asiakkaiden houkuttelemiseen. Uutuusarvo on digitaalisessa maailmassa tärkeä elementti.

3. Ota lähtökohdaksi liiketoiminnan tavoitteet, mutta yhdistä siihen asiakkaittesi tarpeet.

Kehittämisen lähtökohtana tulee olla aidot liiketoimintatavoitteet. Niiden ei kuitenkaan pidä johtaa kehitystyötä. Asiakkaat käyttävät niitä palveluita, jotka aidosti palvelevat häntä ja hänen toimintatapaansa. Tämä voidaan varmistaa ottamalla asiakkaat mukaan digitaalisten palveluiden kehittämiseen. Olemme asiakasprojekteissamme osallistaneet asiakkaita projektien määrittelyyn sekä prototyyppien arviointiin. Kokemukset ovat olleet hyvin positiivisia.

Kun palvelussa on huomioitu yrityksen liiketoimintatarpeiden lisäksi asiakkaan tarpeet, sitoutuu hän palvelun käyttämiseen. Kun saamme asiakkaat sitoutettua yritykseemme voimme tarjota heille jatkossa enemmän tuotteita ja palveluita ja näin kasvattaa liiketoimintaamme. Tulevaisuuden liiketoiminnassa pärjäävät ne, jotka omistavat asiakkaat.

4. Ajattele riittävän laajasti – miten asiakasta palvellaan hänen koko elinkaarensa aikana.

Moni digitaalinen palvelu keskittyy liikaa vain tuotteiden ja palveluiden myyntivaiheeseen. Asiakkaan polkua pitää tukea aina kiinnostuksen heräämisestä ostamiseen sekä palveluiden käyttöön ja tukipalveluihin saakka. Rakenna vaiheittain digitaaliset palvelut tukemaan koko asiakkaan elinkaarta. Tämä tarkoittaa myös vahvaa sisällöntuotantoa eri asiakkaan elinkaaren tarpeisiin.

5. Priorisoi hankkeet ja tee roadmap kehitettäville palveluille.

Palveluiden kehittäminen tulee tehdä vaiheittain. Näin palvelut saadaan nopeasti markkinoille ja time-to-market voidaan pitää riittävän lyhyenä. Lisäksi palveluiden rakentamisen aikana opimme lisää asiakkaiden toimintatavoista ja tarpeista. Tämä antaa paljon lisäarvoa seuraavien palveluiden ja niiden sisältöjen kehittämiseen.

6. Panosta palvelumuotoiluun sekä sisältöihin.

Käyttöliittymien pitää tänä päivänä olla designiltaan ja toiminnoiltaan helppokäyttöisiä ja tyylikkäitä. Tämä pätee aivan yhtä lailla B2B-palveluiden kehittämisessä kuin kuluttajille suunnatuissa palveluissa. Erilaisille asiakkaille pitää rakentaa erilaiset palvelut tai erilaiset palvelupolut. Jokaista asiakasryhmää pitää palvella hänen liiketoimintansa lähtökohdista ja siihen soveltuvilla sisällöillä.

Tee monipuolisia sisältöjä – tekstiä, tarinoita, rikasta tuotetietoa, videoita, infograafeja ja käyttöoppaita. Sisältöjen pitää tukea asiakaspolun eri vaiheita. Monipuolinen sisältö on menestyneimpien digitaalisten palveluiden keskeinen selittäjä.

7. Uskalla kokeilla ja osallista asiakkaasi testaamiseen.

Piloteilla ja ketterällä kehittämisellä voidaan kustannustehokkaasti ja nopeasti saada palveluita käytettäväksi. Ennen järjestelmien julkaisemista palveluita tulee testata yhdessä asiakkaiden kanssa. Heidän kommenttinsa varmistavat, että tehtävät investoinnit keskittyvät asiakasta parhaiten palveleviin toimintoihin ja sisältöihin. Näin saat myös varmistettua, että tehtävä investointi vastaa asiakkaiden toiveita ja siten maksaa itsensä takaisin.

8.Varmista, että digitaalinen palveluarkkitehtuuri tarjoaa joustavan alustan uusille palveluille.

API-johtoinen mikropalveluarkkitehtuuri mahdollistaa digitaalisten palveluiden joustavan ja kustannustehokkaan kehittämisen. Arkkitehtuurissa palveluiden käyttöliittymäkerros rakennetaan modernein web-teknologioin, ensiluokkaiseen käyttökokemukseen keskittyen. Monikanavaiset liiketoimintaprosessit ja yrityksen ydintietojen hallinta mallinnetaan omaan kerrokseensa ja taustalla olevat yrityksen perusjärjestelmät ja näiden integraatiot toteutetaan omassa kerroksessaan. Arkkitehtuurin eri kerroksia voidaan kehittää joustavasti ilman, että toisten kerrosten toimintoihin tarvitsee puuttua.

9. Varaa resurssit palveluiden jatkokehittämiseen ja sisällöntuottamiseen.

Digitaalisten palveluiden operointi vaatii resursseja. Ennen kehitysprojektin aloittamista on tärkeää miettiä kuka vastaa palvelun jatkokehittämisestä ja uusien sisältöjen tuottamisesta. Tähän voidaan panostaa omia resursseja tai ostaa ne ulkopuoliselta palveluntarjoajalta. Yksikään digitaalinen palvelu ei ole lanseerausvaiheessa vielä valmis vaan vaatii jatkuvaa sisältöjen ja teknologian kehittämistä sekä optimointia, jotta siitä saadaan paras hyöty irti.

10. Uskalla ajaa alas palvelut joille ei löydy käyttäjiä.

Aina ei voi onnistua. Joskus on uskallettava myös kyseenalaistaa rakennetut palvelut sillä osa palveluista ei välttämättä ota tulta alleen. Mikäli käyttäjämäärät jäävät pieneksi, jää myös liiketoiminnallinen hyöty. Fail fast -ajattelu toimii hyvin – lopeta heikosti toimivien palveluiden operointi ja panosta uusien palveluiden kehittämiseen.

Digitaalisten palveluiden kehittäminen on normaalia yritysten liiketoiminnan kehittämistä. Eli se vaatii siis vahvaa sitoutumista, uskallusta kokeilla sekä taloudellisten sekä henkilöresurssien panostamista projektiin.

Voit käydä lataamassa Bonskyn white paperin jossa olemme kertoneet, miten digitaalisia palveluita voidaan tehdä osallistamalla asiakkaat kehittämistyöhön: https://bonsky.com/artikkelit/digitaalisen-liiketoiminnan-kehittaminen

 

Ota yhteyttä

Jan Landén

CEO / Partner

jan.landen@bonsky.com

+358 50 447 5227

Back to top