INSIGHT

Yhteisöllisyys etätyössä

29.3.2021

Yksi Bonskyn arvoista on yhteisöllisyys ja se on myös suuri vahvuutemme työyhteisönä. Kuluva vuonna olemmekin saaneet ihan urakalla pohtia eri tapoja toteuttaa yhteisöllisyyttä etänä.

Vaikka etätyötä olemme tehneet aina, on jatkuva etätyö isolle osalle meistä uusi tilanne. Olemme säännöllisesti yhdessä istuneet miettimään,  mitä etäyhteisöllisyys meillä on ja millaisia tapoja pitää yhteyttä toisiimme kaipaamme arkeemme.

Tässä muutamia tapoja, joita me käytämme yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin tukemiseksi etätöissä:

Etäkahvit

Aluksi pidimme etäkahveja joka päivä. Muutos konttorielämästä täysin etämaailmaan oli niin suuri, että yhteisille kahvihetkille oli kova tarve. Nyt keväällä olemme siirtäneet yhteiset etäkahvit kertaan viikossa, jotta useampi meistä pääsisi osallistumaan. Olemme myös testanneet teams-kokouksen jakamista pienempiin ”kahvipöytä-ryhmiin”, jos porukkaa on paljon ja olemme myös teemoittaneet kahvihetkiä eri aiheiden ympärille.

Etäafterworkit

Pidämme 2 kertaa kuukaudessa yhteiset etäafterworkit aina perjantain työpäivän päätteeksi. Järjestämme niihin aina jotain erityistä ohjelmaa kuten esim. pubivisaa tai pictonarya.

Bonsky-wellness haasteet

Olemme aloittaneet yhteiset hyvinvointia tukevat haasteet, jotka julkaistaan joka viikko slackissa. Haasteita on ollut mm. lankutus, mindfullness, venyttely ja ulkoilu. Kanavalla voi myös jakaa erilaisia hyvinvointia tukevia linkkejä ja videoita.

Etätaukojumppa

Konttoriaikana meillä kävi PT vetämässä taukojumppaa kerran viikossa. Nyt etäaikana olemme alkaneet pitämään vuoron perään taukojumppaa toisillemme teamsin välityksellä.

Luontolounaat

Tämä odottaa vielä toteuttamista, mutta ideana on suunnata pienellä porukalla jollekin läheiselle luontopolulle ja nauttia päivän lounas siellä.

Bonsky Brown bagit

Pidämme säännöllisesti teamsilla yhteisiä oppimissessioita, joita kutsutaan Bonsky Brown Bageiksi. Niissä joku meistä tai talon ulkopuolinen puhuja pitää 1-2 h opetustuokion valitsemallaan tavalla muille. Kuka tahansa voi toivoa aihetta tai pitää tällaisen toisille. Aiheina meillä on ollut mm. Kubernetes, Akeneo, omassa työssä jaksaminen sekä tietoturva.

Funstorming

Aloitimme Funstorming innovointityön jo ennen pandemiaa, nyt olemme jatkaneet sitä etänä. Kaikki halukkaan voivat kokoontua innovoimaan uusia  tuotteita/palveluita ennalta suunniteltuun ja fasilitoituun Funstorming-sessioon.

English speaking Fridays

Olemme aloittaneet English speaking Fridayt, jossa jokainen halukas voi harjoittaa omaa englannin kielen taitoaan, vaihtamalla perjantaisin työskentelykieleksi englannin.

Vitsi-perjantait

Vitsi-perjantai on pandemian aikana syntynyt slack-kanava, joka täyttyy joka perjantai bonskylaisten (hyvästä) huumorista.

Officen ja onlinen välinen yhteys

Uudistimme viime syksynä toimitilojamme ja silloin yksi tavoitteista oli paremman etäyhteyden muodostaminen. Rakensimme toimistomme ”olohuoneeseen” yhteydet, jotka mahdollistavat laadukkaan kuvan ja äänen etänä oleviin. Tilan katto on mikitetty ja suuri näyttö ja laadukas kamera välittävät kuvaa. Olemme myös suunnitelleet jatkuvan yhteyden pitämistä päällä, jotta esimerkiksi kahvit voi toimistolla juoda kotona olevien kanssa jutustellen.

Tärkeää on myös jatkuvasti yhdessä seurata mikä toimii ja mikä ei ja ideoida uusia tapoja pitää yhteyttä toisiimme ❤️

Lua lisää Bonskysta työpaikkana

Yhteisöllisyys etätyössä

Post

Yhteisöllisyys etätyössä

Solution Architect

Avoin työpaikka

Solution Architect

Mahdollisuus vaikuttaa laajasti tekemiseen

Uratarina: Kimmo Lankila -Solution Architect

Mahdollisuus vaikuttaa laajasti tekemiseen

';
Bonskyn arvot näkyvät jokapäiväisessä tekemisessä

Työpaikkana

Bonskyn arvot näkyvät jokapäiväisessä tekemisessä

Mahtavat puitteet ja rento meininki

Työpaikkana

Mahtavat puitteet ja rento meininki

Miksi Bonsky on erityisen hyvä työpaikka?

Post

Miksi Bonsky on erityisen hyvä työpaikka?

Back to top