INSIGHT

Tuotetiedon rikastaminen vaikuttaa myyntilukuihin ja asiakaskokemukseen

15.5.2020

Keskitetyn tuotetiedonhallinnan (PIM) avulla tuotetiedot löytyvät yhdestä paikasta helposti. Tuoteryhmien, -tyyppien ja -rakenteiden hallinnan lisäksi PIMin avulla myös ohjataan ja jaetaan kaupallisesti tärkeää tietoa. Tuotetietoa onkin hyvä tarkastella teknisten ominaisuuksien lisäksi myös asiakkaan ja käyttäjän näkökulmasta. Hyvällä, rikkaalla tuotetiedolla voidaan vaikuttaa suoraan myyntilukuihin ja asiakaskokemukseen.

Kuten muussakin sisällössä, myös tuotetiedonhallinnassa tulee määritellä tärkeimmät asiakaspersoonat/käyttäjät, kenelle tuotetieto on kohdennettu. Näin varmistetaan oikeita kohderyhmiä palvelevat sisällöt; esimerkiksi jos asentajille välttämätöntä tietoa ei löydy, hän käyttää todennäköisesti mieluummin sellaista verkkopalvelua, joka tarjoaa tämän tiedon – ja tilaa tuotteen sieltä.

Tuotetiedon rikastamisella voidaan tukea ostopolun eri vaiheita

Tuotiedon sisältö kannattaa suunnitella siten, että se palvelee käyttäjää hänen ostopolullaan. Tiedostamisen/tarpeen heräämisen vaiheessa sopivaa tuotetta tai palveluntarjoajaa mitä todennäköisimmin googlataan. Millaisilla tiedoilla tuote löytyy, ja onko se ylipäätään löydettävissä hakutulosten ensimmäiseltä sivulta? Hakukoneoptimoitu sisältö on tässä vaiheessa tärkeää.

Tärkein vaihe oston näkökulmasta on kuitenkin usein vertailemisen ja kartoituksen vaihe, jolloin eri palveluntarjoajien verkkopalveluista löytyviä tietoja vertaillaan. Löytyykö silloin tarpeeksi monipuolista, rikasta sisältöä, joka auttaa ostopäätöksen tekemisessä? Löytyykö uskottavaa tietoa brändistä tai tuotemerkistä? Tai asennus- tai käyttöohjeita? Puuttuuko jokin oleellinen tieto, joka vaikuttaa ostopäätökseen? Vertailua auttaa huomattavasti myös varastosaldo ja tuotteen saatavuustiedot. Joskus korvaavan tuotteen tieto voi olla ratkaiseva tekijä – ei jätetä tuotteen ostajaa puille paljaille, vaan tarjotaan ratkaisua myös silloin kuin tuotetta ei löydy. Myös saman toimittajan tuotteiden vertailtavuus keskenään on tärkeää, jotta oikea tuote löytyy juuri sopivaan käyttökohteeseen. Lisäksi tuotevalikoiman laajuudella on ratkaiseva merkitys – jos tuote ei löydy digitaalisista kanavista, sen ei odoteta löytyvän myöskään esimerkiksi kivijalkakaupasta.

PIMin helppokäyttöisyys ja palvelevat sisällöt edistävät ostamista. Palvelevat sisällöt voivat auttaa tuotetietojen selaamista, tai voivat sisältää syvällisempää tietoa aiheesta. Lisäksi sertifikaatit, laatutakuut, toimitusehdot ja muut tuotteeseen liittyvät dokumentit voivat olla merkittävässä roolissa ostopäätöksen syntymiseen. Visuaalisuus on kaikista tärkein ominaisuus tuotetiedoissa. Kuvat, ja niiden laatu vaikuttavat oleellisesti ostamiseen.

Käyttämisen/kuluttamisen vaihetta ei kannata unohtaa, vaikka osto on jo tapahtunut. Sisällöt, jotka tarjoavat ohjeita, vinkkejä, tietoa turvallisesta käytöstä, tai esimerkiksi puhdistus- tai säilytystietoja, voivat edistää merkittävästi asiakaskokemusta ja -tyytyväisyyttä. Ja kun tuotetta on helppoa ja turvallista käyttää, vahvistuu myös brändin luotettavuus.

Tuotetiedon rikastaminen on siis välttämätöntä, jos halutaan rakentaa voittava asiakaskokemus ja nostaa myyntilukuja.

Haluatko kuulla lisää ostamista tukevista sisällöistä?

Minna Haapsaari

Head of Service Design & Innovation / Partner

minna.haapsaari@bonsky.com

+358 40 739 6663

Back to top