INSIGHT

Kuinka poistaa ostamisen esteitä tuotetiedolla?

15.5.2020

Merkittävä osa asiakkaan tuotekokemusta digitaalisissa kanavissa syntyy tuotetiedon laadun perusteella.

Kattava ja laadukas tuotetieto rakentaa luottamusta ja poistaa ostamisen esteitä. Vastaavasti virheet tai puutteet tuotetiedoissa saattavat herättää huolta ja kysymyksiä. Voinko luottaa toimijaan, joka ei ole huolellinen ja perusteellinen tuotetiedoissa? Tai onko tuote juuri sellainen kuin luulen sen olevan, kun en puuttuvien tietojen vuoksi pysty tarkistamaan kaikkia yksityiskohtia?

Varmista tuotetietosi laatu

Tuotetiedon laadulla on useita ulottuvuuksia. Laatua voi tarkastella ja mitata esimerkiksi eheyden (integrity) tai yhdenmukaisuuden (consistency) näkökulmista. Laadullinen perusta rakentuu kuitenkin tyypillisesti paikkansapitävyyden (accuracy) ja kattavuuden (completeness) varaan.

Paikkansapitävyys

Paikkansapitävyys tai oikeellisuus tarkoittaa sitä, että esimerkiksi laitteen suorituskykyä kuvaavat arvot vastaavat todellisuutta, eikä niitä ole kaunisteltu ylöspäin. Tai arvojen kirjoitusasu on virheetön, ja noudattaa ymmärrettävää muotoa esimerkiksi yksiköiden osalta.

Tuotteen ominaisuuksien paikkansapitävyyden voi varmistaa osallistamalla toimittaja ylläpitämään itse omistamiensa tuotteiden tiedot. Jos se ei onnistu, toimittajalla on todennäköisesti tietopankki, josta tuotetiedot voi ladata itse rakenteellisessa muodossa omaan PIM-järjestelmään. PIM-järjestelmän tehtävänä on estää virheellisten arvojen kirjaaminen ominaisuuskohtaisilla tietotyypeillä, raja-arvoilla ja tarkistussäännöillä. Tuotetietojen virheettömyys pienentää esimerkiksi verkkokaupan tuotteiden palautusprosenttia ja rakentaa luottamusta asiakkaan ostopolulla.

Kattavuus

Tuotetiedon kattavuudella on erityinen merkitys siksi, että sillä voi olla suora vaikutus myyntiin. Esimerkiksi verkkokaupan tuotelistan suodatusehdot perustuvat olemassa oleviin tuotetietoihin ja mikäli tuotteelta puuttuvat arvot juuri niistä attribuuteista, ei käyttäjä välttämättä löydä tuotetta ollenkaan verkkokaupasta. (Attribuutti on PIM-järjestelmässä tuotetta kuvaava ominaisuus, esimerkiksi väri, pituus tai tuotteen nimi.)

Tuotetiedon kattavuutta kannattaakin tarkastella julkaisukanavittain. Digitaalisilla kanavilla on tyypillisesti eri vaatimukset tuotetiedolle kuin ns. offline-kanavilla, esimerkiksi printtijulkaisulla. Lisäksi kattavuutta on tärkeä tarkastella lokalisoinnin, eli tuotetiedon kieliversioiden näkökulmasta.

Määrittelemällä kanavakohtaiset vaaditut attribuutit, ohjataan rikastusprosessia luontevasti tärkeimpiin tuotetietoihin. Akeneo PIM:ssä käyttäjälle näytetään jatkuvasti ajantasainen tieto, kuinka kattavasti tuotetiedot on ylläpidetty tiettyyn kanavaan tietyllä kielellä, ja mitä puutteita niissä vielä on. Kattavuustiedot huomioivat myös käyttöoikeudet, eli käyttäjän ei tarvitse kantaa huolta niistä tuotetiedoista, joiden ylläpitovastuu on muilla ihmisillä.

Jotta tuotetiedon laatu ja kattavuus on toteutettavissa, on tietomallin oltava oikein rakennettu ja PIM-järjestelmän käyttäjäystävällinen. Käyttäjäystävällinen PIM mahdollistaa henkilöstön osallistamisen tuoteprosessiin eri puolilta organisaatiota. Tuotetiedot saadaan silloin suoraan niiltä ihmisiltä, jotka tuntevat tietyn osa-alueen parhaiten.

Haluatko tietää lisää tuotetiedon hallinnasta?

Jussi Korhonen

Head of Solutions & Coaching / Partner

jussi.korhonen@bonsky.com

+358 44 561 8952

Back to top