INSIGHT

API-johtoinen mikropalveluarkkitehtuuri

15.5.2020

Api-johtoinen mikropalveluarkkitehtuuri koostuu kolmesta tasosta; kokemustasosta, prosessitasosta sekä järjestelmätasosta. Arkkitehtuurin hyötyjä ovat ensiluokkainen käyttäjäkokemus, muutosjoustavuus sekä teknologiariippumattomuus.

Back to top